Digitaal uitwisselen van triages een feit

Digitaal uitwisselen van triages tussen huisartsenpost en meldkamer ambulancezorg is een feit

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en de Meldkamer Ambulancezorg Gelderland Zuid werken sinds oktober 2017 met het digitaal overdragen van triages. Topicus realiseerde daarvoor de benodigde technologie. Lees hier het artikel

 

 

Belangrijk! Gebruikersoverleg verplaatst naar dinsdag 15 mei

Belangrijke mededeling:  het gebruikersoverleg is i.v.m. de beschikbaarheid van de locatie verplaatst naar dinsdag 15 mei 2018.

Aanmelden
Per organisatie mag een persoon deelnemen. De contactpersoon van uw organisatie ontvangt eind april een uitnodiging. Staat er nog niemand van uw organisatie op onze mailinglist? Aanmelden kan via bureauNTS@de-nts.nl (maximaal 1 persoon per organisatie)

Locatie
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
nbccongrescentrum.nl

Om 12.00 uur staat er een lunch klaar, om 12.30 start de bijeenkomst.

Grip op triage – stand van zaken

Vorig jaar oktober hebben InEen, NHG en NTS, het plan ‘Grip op triage’ gepresenteerd. Het plan is nog niet afgerond, maar wij bieden u graag inzicht in de laatste stand van zaken.

In het voorjaar van 2016 luidde een huisartsenpost de noodklok, omdat ervaren werd dat met name het aandeel hoog-urgente zorgtoewijzingen de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen dat dit een negatief effect heeft op de uitvoering van de zorg en op de patiëntveiligheid.

De toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen wordt bevestigd door de cijfers: in enkele jaren tijd is het aantal U2-toewijzingen verdubbeld. Er is niet één oorzaak voor de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen.

Het plan ‘Grip op triage’ bestaat daarom uit vier pijlers:
1.Onderzoek naar verandering in urgentie
2.Interpretatie van de NTS
3.Werkdruk in de acute zorg
4.Demografische factoren

Lees in het verslag welke stappen er afgelopen jaar zijn gezet.

Meer informatie

 

Doe mee aan ‘Het beste triage idee 2018’

 

Prijsindexering 2018 + 1,4%

Stichting NTS verhoogt de prijzen met ingang van 1 januari 2018 met 1,4% verhoogt conform de CBS index.

6 oktober 2017: Nationale Spoedzorgcongres

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Tessa Postuma zal namens NTS aanwezig zijn om tijdens het middagprogramma vragen over NTS versie 7 te beantwoorden. Werkt u in de spoedzorg? Dan wilt u dit congres niet missen.

Thema’s

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
  • Het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut;
  • Minder cliënten voor de crisisdiensten GGz;
  • De toegankelijkheid van SEH’s en HAP’s onder druk;
  • Er komt meer aandacht voor preventie o.a. valpreventie, alcoholpreventie e.d.;
  • De traumazorg in het leger kan als voorbeeld fungeren voor die in de burgermaatschappij.

Programma
In het ochtendprogramma komen onderwerpen als de organisatie van spoedzorg bij een epidemie, de traumazorg in het leger, het nieuwe Kwaliteitskader en ontwikkelingen in de acute huisartsenzorg aan bod. In het middagprogramma kunnen deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops. De onderwerpen zijn divers: van het integreren van huisarstenposten met SEH’s tot preventie van alcoholmisbruik en het organiseren van de CVA-zorg.

Flitspresentaties
Naast plenaire sessies en workshops zijn er korte flitspresentaties. Deze gaan over een zorginnovatie op spoedzorggebied of over een nieuwe app, nieuwe software, recent onderzoek of cursus voor de acute zorg.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor mensen die zich bezig houden met niet-uitstelbare huisartsenzorg, preventie, EHBO, reanimeren en andere vormen van zelfmanagement, ambulance meldkamers en regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, spoed-OK’s en IC-afdelingen van ziekenhuizen; crisisdiensten geestelijke gezondheidszorg, spoedopname-afdelingen van verpleeghuizen en spoedposten als mengvorm van huisartsenposten en SEH’s.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 18e Nationale Spoedzorgcongres op vrijdag 6 oktober 2017 in Galgenwaard, Utrecht? Klik dan hier. De kosten bedragen € 325 euro (btw-vrij).

Belangrijkste wijzigingen versie 7 NTS

In dit overzicht vindt u alle wijzigingen die relevant zijn voor eindgebruikers. Wij vragen u deze informatie binnen uw organisatie te delen en te bespreken.

Wijzigingen NTS versie 7_uitrol versie 7 aug sept okt 2017

Inschrijven ‘Beste Triage Idee 2018’

Na het succes van Het Beste Triage Idee 2016 volgt nu het Beste Triage Idee 2018!  Heeft uw organisatie recent een verbetering doorgevoerd waar ook andere organisaties in de spoedzorg van kunnen leren? Aarzel niet en stuur uw idee op! Wij ontvangen graag u een korte beschrijving (max 1A) en contactgegevens  ovv ‘Beste Triage Idee 2018’ via bureauNTS@de-nts.nl.