Disclaimer

Disclaimer ten behoeve van de website
Beweringen en meningen geuit op de pagina’s van de Nederlandse Triage Standaard zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de in NTS participerende organisaties, de webmaster of de internet-provider.
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is.
Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie.