Kwaliteit

De redactieraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de Nederlands Triage Standaard (NTS). De leden van de redactieraad worden aangewezen door de organisaties uit de keten acute zorg maar hebben zitting zonder last en ruggenspraak.

De redactieraad beheert de NTS aan de hand van de stand van de wetenschap en ervaringen met de NTS door deze voortdurend te actualiseren, zo mogelijk op basis van evidence-based-medicine (EBM) inclusief expert opinions en anders op basis van consensus.

1. De redactieraad baseert de inhoud van de NTS op:

  • bronbestanden LSMA, MTS en NHG-TriageWijzer
  • nieuwe/updates richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen
  • (on)gevraagd overleg met wetenschappelijke verenigingen
  • gerapporteerde (bijna) fouten
  • feedback uit het veld, meestal digitaal en/of via www.de-nts.nl
  • triagistenbijeenkomsten
  • ad hoc expertrondes.

2. De redactieraad baseert zich altijd zo veel mogelijk en in eerste instantie op wetenschappelijk bewijs en richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen.

3. Bij het ontbreken van EBM neemt de redactieraad besluiten op basis van expert opinion en consensus van experts. De redactieraad is samengesteld uit triage-experts uit de belangrijkste domeinen in de spoedzorg. Waar nodig zoekt de redactieraad voor specifieke kennis contact met wetenschappelijke vereniging en/of experts of en baseert haar besluiten op deze input. In sommige gevallen kan er voor een onderwerp een tijdelijke expertgroep worden ingesteld. Voorbeelden hiervan zijn ABCD triage, Pijn Thorax/ACS en de Vervolgacties.

4. Voor input van de gebruikers, de triagisten, worden twee keer per jaar bijeenkomsten gehouden. Iedere zorgaanbieder die NTS gebruikt, wordt gevraagd om maximaal één afgevaardigde te sturen. De onderwerpen, ingebracht door deelnemers en/of redactieraad, betreffen de inhoud van de standaard zoals ingangsklachten, triagecriteria, adviezen, vervolgfuncties, urgenties etc.

5. Alle wijzigingen en verbeteringen worden door de redactieraad goedgekeurd en verwerkt. Ongeveer een keer per half jaar verschijnt er een update (alleen inhoudelijke wijzigingen) zodat alle gebruikers weer over de nieuwste informatie beschikken. Ongeveer een keer per drie jaar wordt er een nieuwe versie van NTS uitgebracht, in een nieuwe versie staan ook functionele wijzigingen. Updates en nieuwe versie worden aangekondigd in de nieuwsbrief van NTS en het PDF bestand met belangrijkste wijzigingen wordt gepubliceerd op het triagistenforum. Neem contact op met NTS om toegang te krijgen tot dit forum.

6. Bij gevaarlijke fouten verschijnt tussentijds een update.

NB. “Het is de verantwoordelijkheid van organisaties die NTS gebruiken om zich op de hoogte te houden van laatste, tijdelijke richtlijnen, deze te wegen naast de standaardcontent van NTS, te bepalen welke richtlijn gevolgd gaat worden en de eindgebruikers hiervan op de hoogte te brengen.”

Contact redactieraad

Stuur uw vragen, opmerkingen en feedback aan de redactieraad via het onderstaande contactformulier of via bureaunts@de-nts.nl. Een schermafdruk, soms inclusief de S-regel, maakt het doorgaans veel duidelijker. De redactieraad reageert binnen tien werkdagen per e-mail en zal sommige vragen bespreken in de redactieraadvergadering. De redactieraad vergadert zes maal per jaar.

Vragen of tips voor de Redactieraad?

1 + 0 = ?