De Stichting NTS

In de periode 2005-2011 is op initiatief van VWS de standaard voor triage in de keten acute zorg ontwikkeld. Vanuit dit pilotproject is de NTS ontstaan. De Stichting NTS bestaat sinds maart 2012. De organisatie heeft tot doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en exploiteren van de triagestandaard. Daarnaast is vergroting van kennis op het gebied van triage aandachtsgebied. De Stichting heeft geen winstoogmerk. NTS heeft regelmatig overleg met adviseurs vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Werkwijze

Download en lees hier onze werkwijze.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt drie domeinen (ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsen) en bepaalt op hoofdlijnen de koers en draagt de voordelen van systematische triage binnen de acute zorg uit. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Ambulancezorg: Jack Versluis
  • Spoedeisende Hulp: Frans de Voeght
  • Huisartsen: Eric Scheppink (voorzitter)

Directie

Per 1 november 2023 is er binnen Stichting NTS een directie aangesteld om zo de organisatie meer slagkracht te geven:

  • Bart van der Geest, algemeen directeur
  • Alja Sluiter, medisch directeur

Redactieraad

De redactieraad is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de content van de standaard en houdt hiervoor nauw contact met de gebruikers en experts uit het veld.  Meer informatie over de redactieraad en kwaliteit.

Bureau

Het bureau wordt 24 uur per week bemenst door een manager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen NTS en zorgt voor de verbinding tussen bestuur, redactieraad en ICT. Het bureau van de NTS is gehuisvest in de Domus Medica in Utrecht. Contact opnemen kan het beste per mail, dan bellen wij u zo nodig terug (BureauNTS@de-nts.nl).

ICT

Bart van de Geest adviseert NTS op het gebied van ICT en werk daarbij samen met onze programmeur John van Cadsand.