De Stichting NTS

In de periode 2005-2011 is op initiatief van VWS de standaard voor triage in de keten acute zorg ontwikkeld. Vanuit dit pilotproject is de NTS ontstaan. De Stichting NTS bestaat sinds maart 2012. De organisatie heeft tot doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en exploiteren van de triagestandaard. Daarnaast is vergroting van kennis op het gebied van triage aandachtsgebied. De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt  “lean and mean” met een driekoppig bestuur, een manager, een ICT adviseur en programmeur en de redactieraad. NTS heeft regelmatig overleg met adviseurs vanuit verschillende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Visie en werkwijze

NTS FAQ- Visie en werkwijze 2017_web

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt drie domeinen (ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsen) en bepaalt op hoofdlijnen de koers en draagt de voordelen van systematische triage binnen de acute zorg uit. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Ambulancezorg: Ype Schat, voorzitter
  • Spoedeisende Hulp: Frans de Voeght, secretaris
  • Huisartsen: Alja Sluiter, penningmeester

Redactieraad

De redactieraad is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de content van de standaard en houdt hiervoor nauw contact met de gebruikers en experts uit het veld.  Meer informatie over de redactieraad en kwaliteit.

Bureau

Het bureau wordt 24 uur per week bemenst door een manager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen NTS en zorgt voor de verbinding tussen bestuur, redactieraad en ICT. Het bureau van de NTS is gehuisvest in de Domus Medica in Utrecht. Contact opnemen kan het beste per mail, dan bellen wij u zo nodig terug (BureauNTS@de-nts.nl).

ICT

Bart van de Geest adviseert NTS op het gebied van ICT en werk daarbij samen met onze programmeur John van Cadsand.