Drie loketten, één uitkomst

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard voor triage in de keten acute zorg. Onder triage wordt verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie. Bij dit triageproces is er geen verschil in werkwijze bij een fysieke of telefonische triage, wel in triagecriteria en vervolgacties.De standaard is bestemd voor SEH-verpleegkundigen, triagisten op huisartsenposten en centralisten op de meldkamers van de ambulancezorg. Het doel is de veiligheid en doelmatigheid van de triage in de acute zorg te verhogen, zodat de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling of zorg krijgt. De patiënt en zijn zorgvraag staan centraal.Daarnaast is het verbeteren van de samenwerking in de keten acute zorg een belangrijk doel. Hiervoor zijn eenheid van taal, begrippen en definities van belang. Het gaat hierbij om urgentie, triagecriteria, vervolgacties en (geprotocolleerde) adviezen.

Visie en Werkwijze

Lees hier de meeste gestelde vragen over de visie en werkwijze van NTS.

NTS FAQ- Visie en werkwijze 2017_web

Bekijk de onderstaande film voor een korte introductie.