Communicatie

NTS wil graag in contact blijven met het werkveld. Hiervoor zet NTS verschillende communicatiemiddelen in. Bij deze een kort overzicht zodat u weet hoe u het beste contact kunt onderhouden met NTS.

  • Nieuwsbrief: de nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in NTS  en verschijnt zo’n 6 keer per jaar. Meld u aan via de homepage.
  • Extranet/forum: NTS heeft een extranet bedoeld voor triagisten/gebruikers van NTS, bedoeld om ervaringen tussen triagisten uit te wisselen. Een account kan via bureauNTS@de-nts worden aangevraagd.
  • Triagistenbijeenkomst: NTS organiseert twee jaarlijks een bijeenkomst met eindgebruikers om te praten over ervaringen en veranderingen in updates en nieuwe versies. Iedere organisatie mag één medewerker afvaardigen.
  • Redactieraad: Vragen over casuïstiek kunnen aan de redactieraad worden gemaild (redactieraad@de-nts.nl). Het liefst voorzien van verbatim. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Lees meer over de werkwijze van de redactieraad.
  • Facebook: Op onze facebookpagina worden nieuwtjes over het triagecongres en de spoedzorg gedeeld. Deze pagina is bedoeld voor iedereen in de spoedzorg.

Klik hier voor de contactgegevens van NTS.