Voordelen voor doelgroepen

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) levert een standaard voor triage in de acute zorg. De NTS richt zich op het verbeteren van eenduidige triage met als doel

 • duidelijke en eenduidige werkwijze
 • doelmatig gebruik van voorzieningen
 • verbetering en intensivering van de samenwerking tussen hulpverleners
 • mogelijkheden tot taakherschikking door het inzetten van de juiste hulpverlener

Dit heeft veel voordelen voor de verschillende doelgroepen.

Patiënt

 • de hulpvraag – en daarmee het belang van de patiënt- staat centraal
 • juiste zorg: juiste plaats, het juiste moment en door de juiste hulpverlener
 • hulp zonder onnodige schakels

Professional

 • verbetering communicatie en overdracht van gegevens door eenduidigheid begrippen en criteria
 • professionele standaard in acute zorgketen
 • benutting wachttijden in de wachtkamer SEH  door gebruik Triage Plus. Triage Plus biedt triageverpleegkundigen advies over aanvullend onderzoek en/of interventies (o.b.v.  urgentie en ingangsklacht) bij fysieke triage

Organisatie

 • verbeterde patiëntenlogistiek door regionale samenwerkingsverbanden
 • meer doelmatigheid en effectiviteit