"Met NTS lever ik de juiste zorg op de juiste plaats"

Pieter Gerritse

"NTS draagt bij aan onze samenwerking met de HAP en SEH-afdelingen"

Karin Bosma

"Goed luisteren naar de patiënt is cruciaal voor het bepalen van de juiste urgentie, NTS helpt daarbij"

Trees van Zanten

Nederlandse Triage Standaard, ketenstandaard voor triage in de acute zorg

Update 8.21

NTS heeft i.v.m. COVID-19 het triagecriterium COVID-19 toegevoegd aan de ABCD klachten. Deze staat daar voor logistieke redenen. Dit criterium is niet van invloed op de urgentie, maar geeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven of de patiënt van COVID-19 wordt verdacht t.b.v. de overdracht, opdat personeel de juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen.
Tevens zijn de reanimatie instructies aangepast. Bij ‘Reanimatie drenkeling/verstikking’ en ‘Reanimatie volwassene’ staat nu vermeld dat kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar wel beademd moeten worden. Dit naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de NRR.

Uw ICT-leverancier zal deze update uiterlijk 28 mei 2020 beschikbaar stellen.

BELANGRIJK:  Extra NTS informatie in verband met COVID-19

Een alarmsymptoom bij mensen met COVID-19 is extreme vermoeidheid en/of uitputting. Na 5-7 dagen (tot max 13) treedt acute verslechtering van de conditie van de patiënt op. Deze uitputting/extreme vermoeidheid staat meer op de voorgrond dan bijvoorbeeld de kortademigheid.

Het gaat over extreme vermoeidheid of uitputting in combinatie met griepachtige verschijnselen.

Extreme vermoeidheid en/of uitputting past bij ‘ernstig ziek’. Wanneer iemand dus extreem vermoeid of uitgeput is, kies dan voor ‘ernstig ziek’ bij het triagecriterium: zieke indruk. De urgentie wordt dan U2 en dit is juist!

Lees hier volledige memo: Memo_COVID_19_NTS

Lees hier de Artsen Triage hulp COVID-19: A3-poster-Triage-COVID-v1.7

Wat is NTS?

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard voor triage in de keten acute zorg. Onder triage wordt verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie. De standaard is bestemd voor SEH-verpleegkundigen, triagisten op huisartsenposten en centralisten op de meldkamers van de ambulancezorg. Het doel is de veiligheid en doelmatigheid van de triage in de acute zorg te verhogen, zodat de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling of zorg krijgt. De patiënt en zijn zorgvraag staan centraal.

Inschrijven nieuwsbrief

* = verplicht veld

Contact met het werkveld

Speciaal voor NTS triagisten is er een triagistenforum om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van wijzigingen in NTS. Daarnaast organiseert NTS twee keer per jaar een triagistenbijeenkomst om triagisten te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Per organisatie mag één triagist deelnemen. U kunt u aanmelden voor het forum of de mailinglist van triagistenbijeenkomsten via het onderstaande contactformulier.

Kijk ook op onze facebookpagina voor nieuws over NTS en de spoedzorg!