Update 10.30, verwacht v.a. 14 juni

Er komt een nieuwe update aan: NTS versie 10.30. Op 14 juni eindigt de testperiode voor de ICT-leveranciers en start de distributieperiode. Uiterlijk 12 juli moet deze versie beschikbaar zijn voor alle eindgebruikers. Vraag jouw ICT-leverancier naar de exacte datum waarop de update beschikbaar komt. Lees hier meer.

Problemen met NTS FORUM

We hebben 3 NTS forums: Triagisten ICT-leveranciers Versiebeheerders Wanneer er een bericht op de forums wordt geplaatst wordt op dit moment geen notificatie meer verzonden. Dit probleem is niet op korte termijn opgelost. NTS zal daarom de komende tijd via de email communiceren. Vragen en opmerkingen die jullie normaliter op de forums stellen kunnen nu […]

Update Visie en Werkwijze document NTS

We hebben het document Visie en Werkwijze NTS een update gegeven. Je kan het document lezen en/of downloaden via de pagina’s  ‘Veelgestelde vragen (FAQ)‘ of ‘Organisatie‘ op onze website. Hier staat altijd de meest recente versie.

Gebruikersoverleg 27 juni 2024 (i.p.v. 16 april)

Wijziging datum gebruikersoverleg: Het eerstvolgende gebruikersoverleg van 16 april 2024 komt te vervallen. Er is een nieuwe datum gepland: 27 juni van 10 tot 11 uur. Je hoeft je hiervoor niet meer aan te melden. Wij plaatsen de link naar het overleg minimaal 1 dag van te voren op onze Facebookpagina en op onze website […]

NTS Update 10.21 wordt 10.22

Let op: het versienummer van de update is gewijzigd. Lees hier meer.

Meer slagkracht NTS door nieuwe besturing

Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) past haar organisatiestructuur aan om de executiekracht te vergroten. Per 1 november 2023 vindt een bestuurswisseling plaats en krijgt NTS een directie. De reden voor deze gelijktijdige wisseling van bestuur en directie is de wens tot versnelling van ontwikkelingen bij NTS. Het bestuur van NTS vertegenwoordigt drie domeinen: ambulancezorg, spoedeisende […]

TRIAGECRITERIUM NEUROLOGISCHE UITVAL

NTS Update 9.40

De nieuwe update van de NTS, versie 9.40, is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft vanaf 2 december 2022 een maand de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Lees hier meer […]

NTS Triage Congres 2023: WIJZIGING DATUM/LOCATIE

Het NTS Triage congres van 2023 is definitief verplaatst naar woensdag 26 april bij het Figi theater in Zeist. Wij hebben deze stap moeten zetten, omdat het NBC congrescentrum in Nieuwegein volgend jaar n.a.v. een brand nog niet open is. Dit betekent wel dat we het programma iets moeten hebben aanpassen. Op dit moment leggen […]