NTS Nieuwsbrief – december 2020

Lees hier de december nieuwsbrief van Stichting NTS.

Prijsindexatie 0,7% (per januari 2021)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2021 met 0,7 % conform de CBS index.

NTS Update 8.41

Vanaf 25 september 2020 wordt de nieuwe update van NTS (8.41) uitgerold. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 25 oktober 2020 de tijd om deze aan gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij u door naar uw ICT-leverancier. De wijzigingen in update 8.41 hebben […]

Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

Per 1 juni jl. is IQ healthcare in samenwerking met Stichting NTS gestart met een nieuw onderzoek “Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit NTS bij volwassenen”. Dr. Paul Giesen en dr. Marleen Smits leiden dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een evenredig aantal HAP, SEH en MKA triagisten. Deze medewerking stellen wij zeer op prijs. In […]

Nieuwsbrief NTS – september 2020

Lees hier de NTS september nieuwsbrief.

NTS Update 8.30

De NTS update 8.30 is binnenkort beschikbaar. Jouw ICT-leverancier zal deze uiterlijk 27 juli 2020 beschikbaar stellen. Je treft hierbij het bijbehorende Wijzigingendocument NTS update 8.30 aan. Er zijn 8 wijzigingen die onder andere betrekking hebben op het triagecriterium ‘Prikaccident/besmetting’, de ingangsklacht ‘Drain/sonde/katheter verstopt/gesneuveld’ en de ingangsklacht ‘Diabetes’. Mocht je vragen hebben dan kan je […]

Prijsindexatie 2,8% (per januari 2020)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2020 met 2,8 % conform de CBS index.

Onderzoeksrapport NTS bij kinderen

NTS bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen.

Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen. De resultaten van deze eerste validatiestudie van NTS bij kinderen […]

Nieuwbrief NTS – mei 2019

Lees hier de nieuwsbrief van NTS.