Nieuwsbericht Updates (juli 2020)

Stichting NTS heeft de laatste maanden getracht voortdurend de content in overeenstemming te houden met de laatste, tijdelijke COVID-richtlijnen vanuit het RIVM, de NRR, de AZN, het NHG en de overheid.
Stichting NTS ziet immers de behoefte bij gebruikers om altijd actuele triagerichtlijnen te hebben.
Het distributiemechanisme van NTS blijkt hier echter niet geschikt voor: een eenvoudige content update neemt zo veel tijd in beslag (minimaal 1,5 maand), dat de content vaak achter de actualiteit aanloopt. Dit heeft onder meer te maken met het verwerkingsproces door meerdere partijen.

Daarom heeft Stichting NTS besloten om in het vervolg alleen standaardrichtlijnen op te nemen. Tijdelijke veranderingen in triage en advies (incl. instructies) bij actuele ontwikkelingen – zoals COVID – zullen niet meer worden opgenomen.

Het is de verantwoordelijkheid van organisaties die NTS gebruiken om zich op de hoogte te houden van laatste, tijdelijke richtlijnen, deze te wegen naast de standaardcontent van NTS, te bepalen welke richtlijn gevolgd gaat worden en de eindgebruikers hiervan op de hoogte te brengen.

Mocht een tijdelijke maatregel permanent worden dan zal Stichting NTS deze uiteraard opnemen in de eerstvolgende content update.

De tijdelijke contentaanpassingen in de huidige versie zijn niet allemaal meer actueel. Deze zullen met de eerstvolgende content update ongedaan worden gemaakt.

In de contentversie (8.30) is ook een tijdelijke ingangsklacht ‘COVID-19’ opgenomen in de ABCD-triage. Deze tijdelijke aanpassing is op verzoek van gebruikers opgenomen om informatieve en logistieke redenen en ter bevordering van de medewerker veiligheid. Dergelijke aanpassingen vallen buiten het aandachtsgebied van NTS.  De tijdelijke ingangsklacht ‘COVID-19’ heeft geleid tot onvoorziene en zelfs onveilige situaties. Deze ingangsklacht zal in de eerstvolgende content update dan ook worden verwijderd. In het vervolg zal Stichting NTS dergelijke aanpassingen – die buiten het aandachtsgebied van NTS vallen niet meer opnemen.