Doorspelen!

Tijdens een visite treft een huisarts een zeer zieke patiënt. Na overleg met de behandelend specialist belt hij de ambulancemeldkamer om met spoed een ambulance te sturen. De ambulanceverpleegkundige dient op weg naar de SEH o.m. zuurstof en pijnstilling toe. Aangekomen in het ziekenhuis gaat de patiënt direct door naar de operatiekamer.

Als iedere seconde telt, dan moeten alle betrokken spoedhulpverleners elkaar snel en veilig op de hoogte brengen van alle relevante informatie rondom een patiënt. Maar hoe? Dat kan via electronische berichtuitwisseling.

Miljoenen overdrachten per jaar

Nederland kent duizenden zorgprofessionals in de acute zorgverlening. Denk hierbij aan ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig centralisten op de ambulancemeldkamers en natuurlijk huisartsen. Zo’n 7 miljoen keer per jaar verlenen zij acute zorg. Vaak zijn bij een patiënt achtereenvolgens meerdere zorgverleners betrokken die deze patiënten en hun historie niet kennen. Aandoeningen kunnen complex zijn. Al deze omstandigheden stellen hoge eisen aan de onderlinge dossier- en kennisoverdracht.

Electronische berichtuitwisseling draagt bij aan een volledige, foutloze en bovenal snelle informatieoverdracht in de acute zorg. Het verbetert de samenwerking in de acute zorgketen. Alle zorgverleners hebben hetzelfde informatiebeeld en handelen op basis van dezelfde gegevens. Deze ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan het redden van levens en het vergroten van de kwaliteit van leven.

Zonder electronische informatieuitwisseling moeten zorgverleners gegevens mondeling of op papier overdragen en dubbel invoeren in hun ICT-systemen. Dit kan in de praktijk leiden tot incomplete overdrachten, tot fouten in de registratie en tot iets dat je nergens kunt gebruiken, maar zeker niet in de acute zorg: vertraging.

Stichting NTS ondersteunt E-spoed

De richtlijn E-spoed stelt de kaders voor gegevensuitwisseling in de acute zorg. Op basis van diverse scenario’s is vastgesteld welke berichtsoorten er zijn en aan welke technische en functionele eisen deze moeten voldoen. Nictiz beheert deze informatiestandaard en ICT-leveranciers conformeren zich eraan. Stichting NTS onderkent het belang van de standaard en heeft daarom in 2016 besloten om de ontwikkeling van de zgn. ‘triagistverwijzingen’ binnen deze standaard financieel te ondersteunen. De bijbehorende berichten zijn inmiddels ontworpen en (deels) ook gerealiseerd door ICT-leveranciers.

Triagistverwijzingen nemen een belangrijke plaats in binnen de richtlijn E-spoed – klik op de dubbele pijl voor een vergroting

Neem initiatief!

E-spoed is belangrijk, maar niet wettelijk verplicht. Kunt u nog niet profiteren van alle voordelen die electronische berichtuitwisseling in de acute zorg biedt? Maar wilt u de gegevens wel doorspelen? Dan moet u zelf het initiatief nemen! Bespreek de implementatie van E-spoed met elkaar, binnen uw eigen organisatie. Betrek uw partners in de zorgketen erbij, omdat u uiteraard alleen electronisch berichten kunt uitwisselen met een partij die zelf ook is voorbereid. Bundel de krachten en benader de betrokken ICT-leveranciers om de technische aanpassingen aan de software door te voeren. Veel succes!