Problemen met NTS FORUM

We hebben 3 NTS forums:

  • Triagisten
  • ICT-leveranciers
  • Versiebeheerders

Wanneer er een bericht op de forums wordt geplaatst wordt op dit moment geen notificatie meer verzonden. Dit probleem is niet op korte termijn opgelost. NTS zal daarom de komende tijd via de email communiceren. Vragen en opmerkingen die jullie normaliter op de forums stellen kunnen nu worden gemaild aan bureaunts@de-nts.nl

Inloggen op extranet kan nog wel zoals gebruikelijk.