NTS Update 9.50

In verband met een geconstateerde fout in de verwerking van de nieuwe richtlijn Beroerte, geeft NTS een extra update uit. Lees hier meer.

TRIAGECRITERIUM NEUROLOGISCHE UITVAL

NTS Update 9.40

De nieuwe update van de NTS, versie 9.40, is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft vanaf 2 december 2022 een maand de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Lees hier meer en download het Wijzigingendocument.

NTS Triage Congres 2023: WIJZIGING DATUM/LOCATIE

Het NTS Triage congres van 2023 is definitief verplaatst naar woensdag 26 april bij het Figi theater in Zeist. Wij hebben deze stap moeten zetten, omdat het NBC congrescentrum in Nieuwegein volgend jaar n.a.v. een brand nog niet open is.
Dit betekent wel dat we het programma iets moeten hebben aanpassen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de inhoud. We denken dat het ook dit jaar weer een interessant en gaaf congres wordt!

Noteer dus in je agenda: woensdag 26 april 2023 NTS Triage Congres te Zeist. Meer info volgt uiteraard z.s.m.

Nieuwe NHG-Standaard Beroerte

Let op! Er is een nieuwe richtlijn beroerte. NTS zal deze opnemen bij de volgende update in december 2022. Het is verstandig om tot die tijd al te werken met deze nieuwe richtlijn.
In het kort is dat:
• U1-urgentie: ambulance (A1-indicatie) bij patiënten met uitvalsverschijnselen die minder dan 12 uur geleden zijn ontstaan.
• U2-urgentie: leg bij patiënten met uitvalsverschijnselen die ≥ 12 uur bestaan direct een visite af en verwijs vervolgens bij vermoeden van een beroerte naar de neuroloog. Overleg met de neuroloog over de urgentie van de verwijzing (A1- of A2-indicatie), mede afhankelijk van de ernst en duur van de uitvalsverschijnselen.
• U3-urgentie: beoordeel patiënten bij wie de uitvalsverschijnselen volledig verdwenen zijn binnen een paar uur. Verwijs patiënten bij wie u vervolgens de werkdiagnose ‘TIA’ stelt bij voorkeur binnen 24 uur naar de neuroloog.
Voor de volledige standaard klik hier.

NTS gebruikersoverleg 29 november 2022

Prijsindexatie 7,0 % (per 1 januari 2023)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2023 met 7,0 %

NTS Update 9.30

NTS gebruikersoverleg 2 juni 2022

Donderdag 2 juni is was er weer een gebruikersoverleg.

De powerpoint met daarin het verslag is hier te downloaden.

Nieuwe versie Wijzigingendocument 9.20

Er staat een nieuwe versie van het Wijzigingendocument 9.20 op onze website.

In het vorige Wijzigingendocument stond bij punt 23:

Nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’
Binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’ is een nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’ toegevoegd met antwoordmogelijkheden: ‘Nee’, ‘Ja’. Ja = U3.
Het [TC] ‘Trauma’ is verwijderd binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’. De informatie bij [TC] ‘Trauma’ past niet binnen deze ingangsklacht .

Dit punt is echter niet meegenomen in deze update. Het oorspronkelijke [TC] ‘Trauma’ zal dus nu nog gebruikt worden binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’. In de volgende update zal deze alsnog worden aangepast. Hij zal dan ook weer worden opgenomen in het wijzigingen document. Het actuele wijzigingen document download je hier.