Nieuwe NHG-Standaard Beroerte

Let op! Er is een nieuwe richtlijn beroerte. NTS zal deze opnemen bij de volgende update in december 2022. Het is verstandig om tot die tijd al te werken met deze nieuwe richtlijn.
In het kort is dat:
• U1-urgentie: ambulance (A1-indicatie) bij patiënten met uitvalsverschijnselen die minder dan 12 uur geleden zijn ontstaan.
• U2-urgentie: leg bij patiënten met uitvalsverschijnselen die ≥ 12 uur bestaan direct een visite af en verwijs vervolgens bij vermoeden van een beroerte naar de neuroloog. Overleg met de neuroloog over de urgentie van de verwijzing (A1- of A2-indicatie), mede afhankelijk van de ernst en duur van de uitvalsverschijnselen.
• U3-urgentie: beoordeel patiënten bij wie de uitvalsverschijnselen volledig verdwenen zijn binnen een paar uur. Verwijs patiënten bij wie u vervolgens de werkdiagnose ‘TIA’ stelt bij voorkeur binnen 24 uur naar de neuroloog.
Voor de volledige standaard klik hier.

NTS gebruikersoverleg 31 augustus 2023

Prijsindexatie 7,0 % (per 1 januari 2023)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2023 met 7,0 %

NTS Update 9.30

NTS gebruikersoverleg 2 juni 2022

Donderdag 2 juni is was er weer een gebruikersoverleg.

De powerpoint met daarin het verslag is hier te downloaden.

Nieuwe versie Wijzigingendocument 9.20

Er staat een nieuwe versie van het Wijzigingendocument 9.20 op onze website.

In het vorige Wijzigingendocument stond bij punt 23:

Nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’
Binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’ is een nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’ toegevoegd met antwoordmogelijkheden: ‘Nee’, ‘Ja’. Ja = U3.
Het [TC] ‘Trauma’ is verwijderd binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’. De informatie bij [TC] ‘Trauma’ past niet binnen deze ingangsklacht .

Dit punt is echter niet meegenomen in deze update. Het oorspronkelijke [TC] ‘Trauma’ zal dus nu nog gebruikt worden binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’. In de volgende update zal deze alsnog worden aangepast. Hij zal dan ook weer worden opgenomen in het wijzigingen document. Het actuele wijzigingen document download je hier.

 

Nieuws vanuit de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Lees hier meer over de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde zoals het gebruik van de NTV publicaties en andere weetjes.

Verslag NTS gebruikersoverleg dinsdag 30 november 2021

Het verslag van het NTS gebruikersoverleg van dinsdag 30 november 2021 download je hier.

Content update NTS versie 9.20

De nieuwe content-update van de NTS (versie 9.20) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. De ICT-leveranciers zullen deze tussen 3 december 2021 en 28 januari 2022 aan de gebruikers beschikbaar stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. 

Je treft het Wijzigingendocument hier aan.