Prijsindexering 2018 + 1,4%

Stichting NTS verhoogt de prijzen met ingang van 1 januari 2018 met 1,4% verhoogt conform de CBS index.

6 oktober 2017: Nationale Spoedzorgcongres

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Tessa Postuma zal namens NTS aanwezig zijn om tijdens het middagprogramma vragen over NTS versie 7 te beantwoorden. Werkt u in de spoedzorg? Dan wilt u dit congres niet missen.

Thema’s

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
  • Het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut;
  • Minder cliënten voor de crisisdiensten GGz;
  • De toegankelijkheid van SEH’s en HAP’s onder druk;
  • Er komt meer aandacht voor preventie o.a. valpreventie, alcoholpreventie e.d.;
  • De traumazorg in het leger kan als voorbeeld fungeren voor die in de burgermaatschappij.

Programma
In het ochtendprogramma komen onderwerpen als de organisatie van spoedzorg bij een epidemie, de traumazorg in het leger, het nieuwe Kwaliteitskader en ontwikkelingen in de acute huisartsenzorg aan bod. In het middagprogramma kunnen deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops. De onderwerpen zijn divers: van het integreren van huisarstenposten met SEH’s tot preventie van alcoholmisbruik en het organiseren van de CVA-zorg.

Flitspresentaties
Naast plenaire sessies en workshops zijn er korte flitspresentaties. Deze gaan over een zorginnovatie op spoedzorggebied of over een nieuwe app, nieuwe software, recent onderzoek of cursus voor de acute zorg.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor mensen die zich bezig houden met niet-uitstelbare huisartsenzorg, preventie, EHBO, reanimeren en andere vormen van zelfmanagement, ambulance meldkamers en regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, spoed-OK’s en IC-afdelingen van ziekenhuizen; crisisdiensten geestelijke gezondheidszorg, spoedopname-afdelingen van verpleeghuizen en spoedposten als mengvorm van huisartsenposten en SEH’s.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 18e Nationale Spoedzorgcongres op vrijdag 6 oktober 2017 in Galgenwaard, Utrecht? Klik dan hier. De kosten bedragen € 325 euro (btw-vrij).

Belangrijkste wijzigingen versie 7 NTS

In dit overzicht vindt u alle wijzigingen die relevant zijn voor eindgebruikers. Wij vragen u deze informatie binnen uw organisatie te delen en te bespreken.

Wijzigingen NTS versie 7_uitrol versie 7 aug sept okt 2017

Inschrijven ‘Beste Triage Idee 2018’

Na het succes van Het Beste Triage Idee 2016 volgt nu het Beste Triage Idee 2018!  Heeft uw organisatie recent een verbetering doorgevoerd waar ook andere organisaties in de spoedzorg van kunnen leren? Aarzel niet en stuur uw idee op! Wij ontvangen graag u een korte beschrijving (max 1A) en contactgegevens  ovv ‘Beste Triage Idee 2018’ via bureauNTS@de-nts.nl.

NTS en Semlab om de tafel om nieuwe contractuele afspraken te maken

Eerder communiceerden wij dat NTS de overeenkomst met Semlab, leverancier van MeditraNTS, per juli 2017 had opgezegd en wij verlenging alleen wilden overwegen als Semlab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS zou nakomen. Inmiddels heeft Semlab aan alle financiële verplichtingen voldaan. Daarnaast is op 19 januari jl. de applicatie MeditraNTS gekeurd door NTS. De applicatie meditraNTS 2.4.2 met databaseversie 6.45. heeft deze test goed doorstaan. Eindgebruikers die met deze nieuwste versie werken, werken met een door NTS goedgekeurd systeem. Dit betekent dat Semlab ook aan de inhoudelijke afspraken heeft voldaan. NTS is daarom bereid om met Semlab om de tafel te gaan om nieuwe contractuele afspraken te maken.

Update 6.4.5: overzicht inhoudelijke wijzigingen

Per januari 2017 wordt een nieuwe update van NTS uitgerold. Een update wil zeggen, een vernieuwde versie van NTS met alleen inhoudelijke wijzigingen. Wijzigingen vanwege nieuwe standaarden of naar aanleiding van feedback van gebruikers. Alle wijzigingen zijn besproken en behandeld door de redactieraad van NTS en waar nodig gecontroleerd door specialisten.  Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

belangrijkste-inhoudelijke-wijzigingen-2017_01_05

Update Semlab

Eerder hebben wij u bericht dat NTS de overeenkomt met SemLab, leverancier van NTS Meditra, per juli 2017 heeft opgezegd. Naar aanleiding van deze opzegging heeft SemLab contact gezocht met NTS met het verzoek de overeenkomsten op enigerlei wijze alsnog te verlengen. NTS heeft aangegeven dit te overwegen mits SemLab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS tijdig en volledig nakomt. Op 19 januari 2017 zal de applicatie Meditra NTS worden gekeurd door NTS. Indien de applicatie dan voldoet aan alle eisen die NTS stelt aan applicaties waarin de NTS-database wordt gebruikt en Semlab alle financiële verplichtingen aan NTS is nagekomen, dan zal NTS met SemLab het gesprek aangaan om te kijken of we de samenwerking weer kunnen oppakken. Begin februari volgt meer informatie.

Beëindiging overeenkomsten met Semlab (leverancier Meditra)

NTS heeft de licentie- en keurmerkovereenkomst met Semlab, de leverancier van Meditra, niet verlengd. Dit betekent dat vanaf juli 2017 Semlab niet langer gebruik kan maken van de content van NTS. Organisaties die met de medische inhoud van NTS willen blijven werken, zullen de komende tijd moeten overstappen op een andere applicatie. Het contract loopt af per juli 2017.

Constructieve bijeenkomst over triage in de spoedzorg: hoe verder?

Op 30 juni organiseerden InEen en NHG een constructieve invitational conference om de problematiek rondom triage en spoedzorg te bespreken. Een groep huisartsen, triagisten, opleiders en één bestuurder van een huisartsenpost onderzocht de knelpunten die ten grondslag liggen aan de forse toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen die de afgelopen jaren zichtbaar is geweest, en de druk daarvan op de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van een brandbrief van Doktersdienst Groningen. Welke factoren dragen bij aan de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen en zijn deze factoren beïnvloedbaar? Duidelijk werd dat er niet één aanwijsbare oorzaak is voor de toename. Als deeloorzaken zijn geïdentificeerd: de mogelijk te grote focus op veiligheid van het NTS, het als te dwingend ervaren gebruik van NTS door triagisten, de cultuur en werkdruk van triagisten op de werkvloer en de aansluiting van de opleiding tot triagist en de werkvloer. Deze deeloorzaken worden verder uitgewerkt in een discussiedocument, samen met de aanwezigen van de invitational conference. In oktober volgt meer nieuws.