Artikelen door Bureau NTS

NTS gebruikersoverleg dinsdag 30 november 2021 om 12.30 uur

Het NTS gebruikersoverleg van dinsdag 30 november 2021 om 12.30 uur zal digitaal plaatsvinden via ZOOM. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de wijzigingen van de aankomende update. Wij zullen de bijeenkomst opnemen zodat deze achteraf teruggekeken kan worden door mensen die er niet bij waren. Mocht je niet in beeld willen komen dan kan je […]

Content update NTS versie 9.20

De nieuwe content-update van de NTS (versie 9.20) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers om te testen. De ICT-leveranciers zullen deze tussen 3 december 2021 en 28 januari 2022 aan de gebruikers beschikbaar stellen (na de testperiode). Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier.  Zodra het Wijzigingendocument gereed is zullen wij deze […]

NTS Gebruikersbijeenkomst dinsdag 30 november 2021

De eerstvolgende NTS Gebruikersbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 november 2021 om 12.30 uur. Meld je hiervoor aan via bureaunts@de-nts.nl.   Gezien de huidige coronamaatregelen en de drukte op de werkvloer hebben wij ervoor gekozen om de bijeenkomst opnieuw digitaal te laten plaatsvinden, zodat er meer mensen aanwezig kunnen zijn. Wij kiezen ervoor om deze […]

Uitkomsten onderzoek Nivel naar effecten van wijzigingen in NTS

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage vooraf aan een bezoek met de huisartsenpost zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag van de patiënt en de urgentie waarmee de patiënt geholpen wordt. Recente wijzigingen hebben een positief effect gehad op het toekennen van de juiste urgentiecategorie door de triagist […]

Storing contactformulier opgelost

Onderstaand issue inmiddels opgelost.   Het contactformulier op de NTS website (kopje ‘Organisatie’>contact) blijkt momenteel (en waarschijnlijk al wat langer) niet correct te werken. Wij proberen deze storing z.s.m. op te lossen. Heb je in de afgelopen periode een vraag gesteld via het contactformulier dan is de kans groot dat wij deze vraag niet hebben […]

Aangepast Wijzigingendocument update 9.12

In het Wijzigingendocument zijn 2 zaken aangepast. Let op: deze staan wel correct in de NTS applicatie (versie 9.12), maar waren niet juist genoteerd in het Wijzigingendocument. Het betreft: 5. Advies bij bijtwond: link naar de NHG richtlijn was niet juist vermeld. De correcte link is https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/traumatische-wonden-en-bijtwonden#volledige-tekst 7. [IK] ‘Trauma schedel’: “Binnen deze ingangsklacht is […]

NTS Update 9.12

De nieuwe update van NTS ( versie 9.12*) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 18 juni 2021 (in plaats van 31 mei, zoals eerder gecommuniceerd) de tijd om deze aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij […]