Artikelen door Bureau NTS

Gebruikersoverleg 27 juni 2024 (i.p.v. 16 april)

Wijziging datum gebruikersoverleg: Het eerstvolgende gebruikersoverleg van 16 april 2024 komt te vervallen. Er is een nieuwe datum gepland: 27 juni van 10 tot 11 uur. Je hoeft je hiervoor niet meer aan te melden. Wij plaatsen de link naar het overleg minimaal 1 dag van te voren op onze Facebookpagina en op onze website […]

Meer slagkracht NTS door nieuwe besturing

Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) past haar organisatiestructuur aan om de executiekracht te vergroten. Per 1 november 2023 vindt een bestuurswisseling plaats en krijgt NTS een directie. De reden voor deze gelijktijdige wisseling van bestuur en directie is de wens tot versnelling van ontwikkelingen bij NTS. Het bestuur van NTS vertegenwoordigt drie domeinen: ambulancezorg, spoedeisende […]

NTS Update 9.40

De nieuwe update van de NTS, versie 9.40, is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft vanaf 2 december 2022 een maand de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Lees hier meer […]

NTS Triage Congres 2023: WIJZIGING DATUM/LOCATIE

Het NTS Triage congres van 2023 is definitief verplaatst naar woensdag 26 april bij het Figi theater in Zeist. Wij hebben deze stap moeten zetten, omdat het NBC congrescentrum in Nieuwegein volgend jaar n.a.v. een brand nog niet open is. Dit betekent wel dat we het programma iets moeten hebben aanpassen. Op dit moment leggen […]

Nieuwe NHG-Standaard Beroerte

Let op! Er is een nieuwe richtlijn beroerte. NTS zal deze opnemen bij de volgende update in december 2022. Het is verstandig om tot die tijd al te werken met deze nieuwe richtlijn. In het kort is dat: • U1-urgentie: ambulance (A1-indicatie) bij patiënten met uitvalsverschijnselen die minder dan 12 uur geleden zijn ontstaan. • […]