Artikelen door Bureau NTS

Nieuwe versie Wijzigingendocument 9.20

Er staat een nieuwe versie van het Wijzigingendocument 9.20 op onze website. In het vorige Wijzigingendocument stond bij punt 23: Nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’ Binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’ is een nieuw [TC] ‘Trauma geslachtsorgaan’ toegevoegd met antwoordmogelijkheden: ‘Nee’, ‘Ja’. Ja = U3. Het [TC] ‘Trauma’ is verwijderd binnen de [IK] ‘Geslachtsorgaanklachten’. De informatie bij [TC] […]

Content update NTS versie 9.20

De nieuwe content-update van de NTS (versie 9.20) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. De ICT-leveranciers zullen deze tussen 3 december 2021 en 28 januari 2022 aan de gebruikers beschikbaar stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier.  Je treft het Wijzigingendocument hier aan.

Uitkomsten onderzoek Nivel naar effecten van wijzigingen in NTS

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage vooraf aan een bezoek met de huisartsenpost zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag van de patiënt en de urgentie waarmee de patiënt geholpen wordt. Recente wijzigingen hebben een positief effect gehad op het toekennen van de juiste urgentiecategorie door de triagist […]