Hoe werkt triage in NTS?

Triage is geen doel op zich. Triage is een middel om met beperkte capaciteit spoedzorg te organiseren. In de kern betekent triage dat in een tijdsbestek van enkele minuten op basis van beperkte gegevens een beslissing genomen moet worden over hoe snel de patiënt dient te worden beoordeeld door een hulpverlener, zoals een huisarts, ambulanceverpleegkundige of een SEH-arts. NTS is een richtlijn die de professional daarbij ondersteunt.

Vijf stappen

Afhankelijk van het toestandsbeeld van de patiënt worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. ABCD-veilig: is er levensgevaar?
 2. Keuze ingangsklacht: wat is er aan de hand?
 3. Urgentie bepalen: op basis van de triagecriteria en het triagetype (fysieke of telefonische triage). De triagist kan de urgentie aanpassen op basis van de context, alarmsignalen en risicogroepen.
 4. Vervolgactie: op basis van de urgentie en het triagetype. De triagist kan de vervolgactie aanpassen op basis van de context, alarmsignalen en risicogroepen.
 5. Adviezen: op basis van de urgentie en de triagecriteria. De triagist stemt de adviezen af op de patiënt.

Zes urgenties

De zes urgenties beschrijven hoe snel het toestandsbeeld beoordeeld moet worden.

 • U0= uitval ABCD – resuscitatie (reanimatie)
 • U1= instabiele ABCD – direct levensgevaar (onmiddellijk)
 • U2 = bedreiging ABCD of orgaanschade (zo snel mogelijk)
 • U3= reële kans op schade/humane redenen (binnen enkele uren)
 • U4= verwaarloosbare kans op schade (binnen een etmaal)
 • U5= geen kans op schade (volgende werkdag)

Daarnaast geeft NTS advies over de vervolgacties (bv Ambulance, Spoedeisende hulp, Huisartsenpost of zelfzorgadvies). De uitkomst van triage wordt niet alleen bepaald door de NTS. Ook de context van de patiënt, de competenties van de triagist en aspecten van de organisatie, zoals spoedpost of de aanwezigheid van een regiearts, beïnvloeden het resultaat van de triage.

ICT-Applicatie

Er zijn verschillende ICT-leveranciers die een NTS-module of -applicatie leveren. De verschillende applicaties zijn verschillend vormgegeven, maar de systematiek is hetzelfde.  Organisaties die met NTS willen werken, bepalen zelf welke applicatie het beste bij hen past. Er zijn inmiddels verschillende ICT-leveranciers die een NTS-applicatie met het NTS-Keurmerk bieden. Is er (nog) geen NTS-module beschikbaar in uw HIS- of ZIS-omgeving, dan kan kunt u deze ook laten bouwen door uw ICT-leverancier. NTS beoordeelt de applicatie en reikt het NTS-Keurmerk uit als de applicatie voldoet aan de eisen.