Interesse in NTS?

De belangrijkste stap is gezet: u heeft interesse in NTS.  Er zijn een aantal stappen te zetten in de voorbereiding voor het succesvol implementeren van NTS.

Wat levert NTS?

NTS levert en onderhoudt alleen de content, de applicatie wordt gebouwd door de ICT leverancier.  NTS heeft met verschillende ICT leveranciers contracten afgesloten. Deze leveranciers hebben applicaties gebouwd waarin NTS draait. Deze applicaties zijn reeds voorzien is van het NTS-keurmerk en zijn eenvoudig te installeren. Op het moment dat bij uw ICT leverancier nog geen NTS-applicatie beschikbaar is dan kan in sommige gevallen de zorgaanbieder ook zelf een applicatie (laten) bouwen. In dat geval dient de (nieuwe) applicatie te worden getest door NTS, alvorens de applicatie in gebruik mag worden genomen. Wanneer de applicatie is goedgekeurd dan wordt het NTS-keurmerk uitgereikt en kan er met het systeem worden gewerkt.  Er zijn kosten verbonden aan de keurmerkprocedure. In het eerste jaar voor de implementatie en in de daarop volgende jaren voor het voeren van het keurmerk.

Stappen

Een eerste stap is contact leggen met NTS om te bepalen of u gebruik kan maken van een bestaande applicatie of niet. Wanneer u gebruik kunt maken van een bestaande applicatie heeft u alleen een licentieovereenkomst nodig, in alle andere gevallen dient u ook een keurmerkovereenkomst af te sluiten. Wanneer de contracten zijn afgesloten begeleiden wij u bij het implementatietraject en/of ontwikkel- en certificeringstraject.

Kosten

Afhankelijk van uw informatiesysteem betaalt u kosten voor  het gebruik van de applicatie en/of de keurmerkprocedure. Daarnaast betalen alle eindgebruikers (Huisartsenposten, Meldkamers en SEH afdelingen van ziekenhuizen) een licentievergoeding. Deze vergoeding wordt bepaald naar adherentiegebied (het verzorgingsgebied in inwonersaantallen). Neem contact op met NTS voor precieze berekening.

Laat het ons weten!

2 + 2 = ?