NTS hecht waarde aan privacy. Daarom hebben wij een document opgesteld waarin staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van medewerkers en relaties.  Op die manier willen wij – in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – transparant te zijn naar alle betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens door NTS. NTS zal jaarlijks controleren of de uitgangspunten en richtlijnen in dit document zijn nageleefd.

Privacy statement NTS