NTS Update 8.30

De NTS update 8.30 is binnenkort beschikbaar. Jouw ICT-leverancier zal deze uiterlijk 27 juli 2020 beschikbaar stellen. Je treft hierbij het bijbehorende Wijzigingendocument NTS update 8.30 aan. Er zijn 8 wijzigingen die onder andere betrekking hebben op het triagecriterium ‘Prikaccident/besmetting’, de ingangsklacht ‘Drain/sonde/katheter verstopt/gesneuveld’ en de ingangsklacht ‘Diabetes’.

Mocht je vragen hebben dan kan je deze stellen via BureauNTS@de-nts.nl.

Prijsindexatie 2,8% (per januari 2020)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2020 met 2,8 % conform de CBS index.

Onderzoeksrapport NTS bij kinderen

NTS bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen.

Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen. De resultaten van deze eerste validatiestudie van NTS bij kinderen zijn positief.

Opzet
In de studie werden 40 fictieve casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 116 ervaren triagisten van de Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie en hulpinzet. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie en hulpinzet van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de uitkomsten tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4.640 casusbeoordelingen plaats.

Resultaten
De sensitiviteit voor het identificeren van hoog-urgente casussen was 85% en de specificiteit was 90%. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Tenslotte bleken de uitkomsten van de urgentie- en hulpinzetschattingen goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners. De NTS bij kinderen blijkt minstens zo veilig en doelmatig als het Manchester Triage Systeem (MTS), dat in veel ziekenhuizen gebruikt wordt. De uitkomsten laten zien dat het niet uitmaakt waar de patiënt met eenzelfde probleem zich meldt, de HAP, MKA of SEH: de urgentie en hulpinzet komen globaal overeen.

Conclusie
Concluderend laat deze omvangrijke studie zien dat de NTS een valide en betrouwbare standaard is voor de triage van kinderen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in inschatting van urgentie en hulpinzet van de HAP, MKA en SEH triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vergelijkbaar analoog onderzoek naar het gebruik van de NTS bij volwassenen wordt aanbevolen.
Onderzoeksrapport

Het gehele onderzoeksrapport wordt 18 juni gepubliceerd op de website van NTS (www.de-nts.nl) en IQ healthcare (www.iqhealthcare.nl) en is op te vragen via het bureau van NTS (bureauNST@de-nts.nl).

Contactgegevens onderzoekers
IQ healthcare (Radboudumc)
Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen
Marleen.smits@radboudumc.nl

 

 

Nieuwbrief NTS – mei 2019

Lees hier de nieuwsbrief van NTS.

Doe mee aan ‘Het Beste Triage Idee 2020!’

Op het negende Nederlands Triage Congres op 9 april 2020 in Nieuwegein zal NTS wederom de tweejaarlijkse prijs uitreiken voor het meest innovatieve en inspirerende idee om de triage en spoedzorg te verbeteren. Iedere dag werken in Nederland vele mensen hard aan het verbeteren van de spoedzorg, maar het ontbreekt aan tijd om deze verbeteringen te delen. Tijdens het Triage Congres in Nieuwegein kunnen organisaties hun inspirerende ideeën en slimme innovaties presenteren aan vakgenoten en dingen mee naar de award voor ‘Beste Triage Idee’. Iedereen mag meedoen. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijving NTS Triage Congres geopend!

Schrijf u nu in voor het 8e NTS Triage Congres in NBC Nieuwegein! De spoedzorg in Nederland bestaat uit een netwerk van verschillende organisaties. Ieder met een eigen cultuur en werkwijze. Hoe kunnen we elkaars krachten optimaal benutten? Hoe leren we beter samenwerken? Ofwel, hoe zorgen we voor meer verbinding binnen de keten. Dat is de centrale vraag van het 8e NTS Triage Congres. Werk jij in de spoedzorg? Dan mag je dit congres niet missen!

Stichting NTS indexeert vanaf 1 januari 2019 de prijzen met 2,3% op basis van de CPI van augustus.

Stichting NTS indexeert vanaf 1 januari 2019 de prijzen met 2,3% op basis van de CPI van augustus.

Winnaar ‘Beste Triage Idee’

Een pilot bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam winnaar ‘Beste Triage Idee 2018’. Tijdens congres van de Nederlandse Triage Standaard live gestemd op het beste idee. De pilot bij de SPA had de meeste stemmen en mag zich daarom het ‘Beste Triage Idee 2018’ noemen. Kijk op de pagina over het ‘Beste triage idee’ voor meer informatie.