Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

Per 1 juni jl. is IQ healthcare in samenwerking met Stichting NTS gestart met een nieuw onderzoek “Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit NTS bij volwassenen”. Dr. Paul Giesen en dr. Marleen Smits leiden dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een evenredig aantal HAP, SEH en MKA triagisten. Deze medewerking stellen wij zeer op prijs.

In het eerste deel van het onderzoek beoordelen de triagisten een groot aantal casussen. Hierbij wordt gericht gekeken naar de urgentie. Het tweede deel is een verdiepend onderzoek naar specifieke ingangsklachten van de NTS waarbij problemen worden gesignaleerd.

Met dit onderzoek willen we de NTS toetsen op betrouwbaarheid en validiteit, en uiteraard, daar waar nodig blijkt te zijn, verbeteren. We zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen en uitkomsten van het onderzoek.