Uitkomsten onderzoek Nivel naar effecten van wijzigingen in NTS

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage vooraf aan een bezoek met de huisartsenpost zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag van de patiënt en de urgentie waarmee de patiënt geholpen wordt. Recente wijzigingen hebben een positief effect gehad op het toekennen van de juiste urgentiecategorie door de triagist op de huisartsenpost. Triagisten herkenden dat door de wijzigingen in de triagecriteria een betere inschatting van de urgentie kan worden gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Klik hier om het rapport te lezen op de website van het Nivel.

Nieuwbrief NTS – Juli 2021

Lees hier de nieuwsbrief van juli 2021.

Storing contactformulier opgelost

Onderstaand issue inmiddels opgelost.

 

Het contactformulier op de NTS website (kopje ‘Organisatie’>contact) blijkt momenteel (en waarschijnlijk al wat langer) niet correct te werken. Wij proberen deze storing z.s.m. op te lossen.

Heb je in de afgelopen periode een vraag gesteld via het contactformulier dan is de kans groot dat wij deze vraag niet hebben ontvangen. Heb je een vraag aan Stichting NTS dan kan je deze het beste stellen via bureaunts@de-nts.nl.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

bureau NTS

Aangepast Wijzigingendocument update 9.12

In het Wijzigingendocument zijn 2 zaken aangepast.

Let op: deze staan wel correct in de NTS applicatie (versie 9.12), maar waren niet juist genoteerd in het Wijzigingendocument.

Het betreft:

Onze excuses voor de verwarring/het ongemak. Het aangepaste Wijzigingendocument treft u hier aan.

NIEUWE LINK naar NTS Gebruikersoverleg donderdag 20 mei

Het NTS gebruikersoverleg van donderdag 20 mei 2021 start om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Dit is de correcte link: https://www.youtube.com/watch?v=AP6G482G9KM

 

 

NTS Update 9.12

De nieuwe update van NTS ( versie 9.12*) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 18 juni 2021 (in plaats van 31 mei, zoals eerder gecommuniceerd) de tijd om deze aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij u door naar uw ICT-leverancier.

U treft hier het Wijzigingendocument NTS Update 9.12 aan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via BureauNTS@de-nts.nl.

*Let op: eerdere communicatie sprak van versie 9.10. In de testperiode zijn er een aantal aanpassingen gedaan, daardoor is versie 9.10 uiteindelijk 9.12 geworden. Inhoudelijk is er niets gewijzigd tussen deze versies.

NTS Gebruikersbijeenkomst 20 mei 2021

Op 20 mei 2021 organiseren wij weer een gebruikersbijeenkomst. Lees hier meer en meld je aan voor de fysieke bijeenkomst of de livestream.

NTS Triage Congres 2021, inschrijven kan nu!

Op 22 april 2021 vindt het NTS Triage Congres plaats! Dit jaar is het congres geheel digitaal.

Nieuwsgierig? Lees hier verder of schrijf direct in op de website van DOKh en profiteer tot 6 april van onze vroegboekkorting.

Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

NTS is een betrouwbare en valide standaard voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen.

Landelijk onderzoek
In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de urgentiebeoordeling van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de urgentiebeoordelingen tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4182 beoordelingen plaats.

Urgentiebepaling
Uit het onderzoek bleek een sensitiviteit van 95%: hoog urgente casussen werden in 95% van de gevallen dus ook als hoog urgent beoordeeld. De specificiteit was 83%. Dat wil zeggen dat 17% van de werkelijk laag urgente casussen als hoog urgent werd beoordeeld. De sensitiviteit van de NTS is hoog, maar de specificiteit lijkt nog verbeterd te kunnen worden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Triagisten voeren de triage met de NTS dus op een soortgelijke manier uit, waarbij zij bijna allemaal op dezelfde urgentie uitkomen. Tenslotte bleken de uitkomsten goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners.

Kansen voor meer samenwerking
Deze omvangrijke studie laat zien dat de NTS een betrouwbare en valide standaard is voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in urgentiebeoordeling van de
HAP-, MKA- en SEH-triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vervolgonderzoek in de praktijk is nodig om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid en doelmatigheid van triage van werkelijke patiënten.

Onderzoeksrapport
Het gehele onderzoeksrapport is gepubliceerd op de website van NTS (https://de-nts.nl/) en hier te lezen:

Eindrapport NTS bij volwassenen

Contactgegevens NTS
Stichting NTS
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
bureauNTS@de-nts.nl

Contactgegevens onderzoekers
IQ healthcare (Radboudumc)
Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen
Marleen.smits@radboudumc.nl

NTS Nieuwsbrief – december 2020

Lees hier de december nieuwsbrief van Stichting NTS.