NTS en Semlab om de tafel om nieuwe contractuele afspraken te maken

Eerder communiceerden wij dat NTS de overeenkomst met Semlab, leverancier van MeditraNTS, per juli 2017 had opgezegd en wij verlenging alleen wilden overwegen als Semlab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS zou nakomen. Inmiddels heeft Semlab aan alle financiële verplichtingen voldaan. Daarnaast is op 19 januari jl. de applicatie MeditraNTS gekeurd door NTS. De applicatie meditraNTS 2.4.2 met databaseversie 6.45. heeft deze test goed doorstaan. Eindgebruikers die met deze nieuwste versie werken, werken met een door NTS goedgekeurd systeem. Dit betekent dat Semlab ook aan de inhoudelijke afspraken heeft voldaan. NTS is daarom bereid om met Semlab om de tafel te gaan om nieuwe contractuele afspraken te maken.

Update 6.4.5: overzicht inhoudelijke wijzigingen

Per januari 2017 wordt een nieuwe update van NTS uitgerold. Een update wil zeggen, een vernieuwde versie van NTS met alleen inhoudelijke wijzigingen. Wijzigingen vanwege nieuwe standaarden of naar aanleiding van feedback van gebruikers. Alle wijzigingen zijn besproken en behandeld door de redactieraad van NTS en waar nodig gecontroleerd door specialisten.  Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

belangrijkste-inhoudelijke-wijzigingen-2017_01_05

Update Semlab

Eerder hebben wij u bericht dat NTS de overeenkomt met SemLab, leverancier van NTS Meditra, per juli 2017 heeft opgezegd. Naar aanleiding van deze opzegging heeft SemLab contact gezocht met NTS met het verzoek de overeenkomsten op enigerlei wijze alsnog te verlengen. NTS heeft aangegeven dit te overwegen mits SemLab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS tijdig en volledig nakomt. Op 19 januari 2017 zal de applicatie Meditra NTS worden gekeurd door NTS. Indien de applicatie dan voldoet aan alle eisen die NTS stelt aan applicaties waarin de NTS-database wordt gebruikt en Semlab alle financiële verplichtingen aan NTS is nagekomen, dan zal NTS met SemLab het gesprek aangaan om te kijken of we de samenwerking weer kunnen oppakken. Begin februari volgt meer informatie.

Beëindiging overeenkomsten met Semlab (leverancier Meditra)

NTS heeft de licentie- en keurmerkovereenkomst met Semlab, de leverancier van Meditra, niet verlengd. Dit betekent dat vanaf juli 2017 Semlab niet langer gebruik kan maken van de content van NTS. Organisaties die met de medische inhoud van NTS willen blijven werken, zullen de komende tijd moeten overstappen op een andere applicatie. Het contract loopt af per juli 2017.

Constructieve bijeenkomst over triage in de spoedzorg: hoe verder?

Op 30 juni organiseerden InEen en NHG een constructieve invitational conference om de problematiek rondom triage en spoedzorg te bespreken. Een groep huisartsen, triagisten, opleiders en één bestuurder van een huisartsenpost onderzocht de knelpunten die ten grondslag liggen aan de forse toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen die de afgelopen jaren zichtbaar is geweest, en de druk daarvan op de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van een brandbrief van Doktersdienst Groningen. Welke factoren dragen bij aan de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen en zijn deze factoren beïnvloedbaar? Duidelijk werd dat er niet één aanwijsbare oorzaak is voor de toename. Als deeloorzaken zijn geïdentificeerd: de mogelijk te grote focus op veiligheid van het NTS, het als te dwingend ervaren gebruik van NTS door triagisten, de cultuur en werkdruk van triagisten op de werkvloer en de aansluiting van de opleiding tot triagist en de werkvloer. Deze deeloorzaken worden verder uitgewerkt in een discussiedocument, samen met de aanwezigen van de invitational conference. In oktober volgt meer nieuws.

Winnaar ‘Beste Triage Idee’

Winnaar ‘Beste Triage Idee’

Ben Goosselink, RAV IJsselland, heeft met zijn voorstel hoe de ambulance NTS kan inzetten, de prijs voor het ‘Beste Triage Idee’ in de wacht gesleept. Goosselink stelt voor dat patiënten die niet worden vervoerd, maar door bijvoorbeeld de huisarts moeten worden beoordeeld, door de ambulanceverpleegkundigen beter opnieuw kunnen worden getrieerd met NTS. Op die manier ontstaat een efficiënte en consistente werkwijze. Bekijk de presentatie van het idee van Ben Goosselink en de andere twee genomineerde ideeën.

Blijft het 112 of wordt het ‘117-het-gaat-om-je-leven?’

Moet er een apart nummer komen voor patiënten die ineens zorg nodig hebben? Moet het 112 blijven of toch een ander nummer worden? Wordt het 115, het gaat om je lijf? Of misschien 117 als het gaat om je leven?

Het ziGerdi Verbeet CR Rogier VeldmanKLjn vragen die donderdag opkwamen tijdens het jaarlijkse triagecongres in Zeist Gerdi Verbeet, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie zwengelde de discussie aan.

De patiënt of zijn vertegenwoordiger moet duidelijk weten waar hij naar toe moet en welk nummer hij moet bellen. Waarom geen landelijke campagne of een jaarlijks bericht van je zorgverzekeraar, je huisarts, je huisartsenpost waarop staat wie je wanneer kunt bellen?

De patiënt die onverhoopt bij een verkeerd loket aanklopt, moet soepel worden doorverwezen naar het juiste loket. Wie bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis aanklopt met een schaafwond, moet naar de Huisartsenpost worden doorverwezen. Dat scheelt flink in de kosten van de pleister.

De Patiëntenfederatie constateert dat er nog teveel onduidelijkheid is. Dat komt de snelheid van de zorg niet ten goede. De patiënt kan zelf ook wat doen. Hij kan zorgen dat alle relevante medische informatie, zoals een bijgewerkt medicatie-overzicht, beschikbaar is voor de zorgverleners.

Bron: www.npcf.nl
Foto: Rogier Veldman

Het 5e Nederlandse Triage Congres staat voor de deur! We beginnen met een feestelijk voorprogramma: heerlijk eten, pittige discussies en een hilarische voorstelling. Daarna slapen in Figi en ’s ochtends weer fris deelnemen aan een uitdagend en afwisselend congres met Matthijs van Nieuwkerk in de hoofdrol. Alvast in de stemming komen? Lees de Congres courant.

Nederlandse Triage Congres: korting bij inschrijving vóór 1 maart 2016!

De aanmeldingen van het Nederlandse Triage Congres stromen binnen. Wacht niet te lang met inschrijven, dit jaar is het VOL =VOL!  Bovendien krijgt u bij inschrijving vóór 1 maart van €25 korting op elke inschrijving. Deze lustrumeditie met Matthijs van Nieuwkerk én gratis voorprogramma mag u niet missen. Tot ziens op(6 &) 7 april in Figi Zeist!

Direct inschrijven