NTS Update 9.12

De nieuwe update van NTS ( versie 9.12*) is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 18 juni 2021 (in plaats van 31 mei, zoals eerder gecommuniceerd) de tijd om deze aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij u door naar uw ICT-leverancier.

U treft hier het Wijzigingendocument NTS Update 9.12 aan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via BureauNTS@de-nts.nl.

*Let op: eerdere communicatie sprak van versie 9.10. In de testperiode zijn er een aantal aanpassingen gedaan, daardoor is versie 9.10 uiteindelijk 9.12 geworden. Inhoudelijk is er niets gewijzigd tussen deze versies.

NTS Gebruikersbijeenkomst 20 mei 2021

Op 20 mei 2021 organiseren wij weer een gebruikersbijeenkomst. Lees hier meer en meld je aan voor de fysieke bijeenkomst of de livestream.

NTS Triage Congres 2021, inschrijven kan nu!

Op 22 april 2021 vindt het NTS Triage Congres plaats! Dit jaar is het congres geheel digitaal.

Nieuwsgierig? Lees hier verder of schrijf direct in op de website van DOKh en profiteer tot 6 april van onze vroegboekkorting.

Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

NTS is een betrouwbare en valide standaard voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen.

Landelijk onderzoek
In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de urgentiebeoordeling van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de urgentiebeoordelingen tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4182 beoordelingen plaats.

Urgentiebepaling
Uit het onderzoek bleek een sensitiviteit van 95%: hoog urgente casussen werden in 95% van de gevallen dus ook als hoog urgent beoordeeld. De specificiteit was 83%. Dat wil zeggen dat 17% van de werkelijk laag urgente casussen als hoog urgent werd beoordeeld. De sensitiviteit van de NTS is hoog, maar de specificiteit lijkt nog verbeterd te kunnen worden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Triagisten voeren de triage met de NTS dus op een soortgelijke manier uit, waarbij zij bijna allemaal op dezelfde urgentie uitkomen. Tenslotte bleken de uitkomsten goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners.

Kansen voor meer samenwerking
Deze omvangrijke studie laat zien dat de NTS een betrouwbare en valide standaard is voor de triage van volwassenen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in urgentiebeoordeling van de
HAP-, MKA- en SEH-triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vervolgonderzoek in de praktijk is nodig om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid en doelmatigheid van triage van werkelijke patiënten.

Onderzoeksrapport
Het gehele onderzoeksrapport is gepubliceerd op de website van NTS (https://de-nts.nl/) en hier te lezen:

Eindrapport NTS bij volwassenen

Contactgegevens NTS
Stichting NTS
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
bureauNTS@de-nts.nl

Contactgegevens onderzoekers
IQ healthcare (Radboudumc)
Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen
Marleen.smits@radboudumc.nl

NTS Nieuwsbrief – december 2020

Lees hier de december nieuwsbrief van Stichting NTS.

Prijsindexatie 0,7% (per januari 2021)

Stichting NTS verhoogt de licentievergoeding en de keurmerkkosten met ingang van 1 januari 2021 met 0,7 % conform de CBS index.

NTS Update 8.41

Vanaf 25 september 2020 wordt de nieuwe update van NTS (8.41) uitgerold. Uw ICT-leverancier heeft tot en met 25 oktober 2020 de tijd om deze aan gebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor uw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij u door naar uw ICT-leverancier.

De wijzigingen in update 8.41 hebben betrekking op de verwijdering van de tijdelijke COVID-19 aanpassingen en de toevoeging van de ontbrekende Duitse en Engelse vertalingen bij de reanimatie instructies. Hier kunt u het Wijzigingendocument downloaden voor de volledige informatie. Zijn hier vragen over dan horen wij het graag (BureauNTS@de-nts.nl).

 

Validatieonderzoek NTS bij volwassenen

Per 1 juni jl. is IQ healthcare in samenwerking met Stichting NTS gestart met een nieuw onderzoek “Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit NTS bij volwassenen”. Dr. Paul Giesen en dr. Marleen Smits leiden dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een evenredig aantal HAP, SEH en MKA triagisten. Deze medewerking stellen wij zeer op prijs.

In het eerste deel van het onderzoek beoordelen de triagisten een groot aantal casussen. Hierbij wordt gericht gekeken naar de urgentie. Het tweede deel is een verdiepend onderzoek naar specifieke ingangsklachten van de NTS waarbij problemen worden gesignaleerd.

Met dit onderzoek willen we de NTS toetsen op betrouwbaarheid en validiteit, en uiteraard, daar waar nodig blijkt te zijn, verbeteren. We zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen en uitkomsten van het onderzoek.

Nieuwsbrief NTS – september 2020

Lees hier de NTS september nieuwsbrief.

NTS Update 8.30

De NTS update 8.30 is binnenkort beschikbaar. Jouw ICT-leverancier zal deze uiterlijk 27 juli 2020 beschikbaar stellen. Je treft hierbij het bijbehorende Wijzigingendocument NTS update 8.30 aan. Er zijn 8 wijzigingen die onder andere betrekking hebben op het triagecriterium ‘Prikaccident/besmetting’, de ingangsklacht ‘Drain/sonde/katheter verstopt/gesneuveld’ en de ingangsklacht ‘Diabetes’.

Mocht je vragen hebben dan kan je deze stellen via BureauNTS@de-nts.nl.