Grip op triage – stand van zaken

Vorig jaar oktober hebben InEen, NHG en NTS, het plan ‘Grip op triage’ gepresenteerd. Het plan is nog niet afgerond, maar wij bieden u graag inzicht in de laatste stand van zaken.

In het voorjaar van 2016 luidde een huisartsenpost de noodklok, omdat ervaren werd dat met name het aandeel hoog-urgente zorgtoewijzingen de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen dat dit een negatief effect heeft op de uitvoering van de zorg en op de patiëntveiligheid.

De toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen wordt bevestigd door de cijfers: in enkele jaren tijd is het aantal U2-toewijzingen verdubbeld. Er is niet één oorzaak voor de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen.

Het plan ‘Grip op triage’ bestaat daarom uit vier pijlers:
1.Onderzoek naar verandering in urgentie
2.Interpretatie van de NTS
3.Werkdruk in de acute zorg
4.Demografische factoren

Lees in het verslag welke stappen er afgelopen jaar zijn gezet.

Meer informatie