Gebruikersoverleg 27 juni 2024 (i.p.v. 16 april)

Wijziging datum gebruikersoverleg:
Het eerstvolgende gebruikersoverleg van 16 april 2024 komt te vervallen. Er is een nieuwe datum gepland: 27 juni van 10 tot 11 uur.
Je hoeft je hiervoor niet meer aan te melden. Wij plaatsen de link naar het overleg minimaal 1 dag van te voren op onze Facebookpagina en op onze website middels een nieuwsbericht op de homepage. Wij zullen dit overleg t.z.t. nogmaals onder jullie aandacht brengen. We willen je vragen dit bericht te delen met collega’s voor wie dit relevant is.