GRAAG AANDACHT VOOR TRIAGECRITERIUM ‘NEUROLOGISCHE UITVAL’

Bij de laatste update is een fout gemaakt bij het verwerken van de nieuwe beroerte richtlijn. De door NTS geadviseerde urgentie bij ‘neurologische uitval’ langer dan 12 uur is U3, echter moet dit een U2 zijn.
Graag extra aandacht bij de triage van patiënten met neurologische uitval langer dan 12 uur.

Korter dan 12 uur (U1) is wel juist verwerkt.

In de volgende update zal deze fout worden aangepast. Hier tref je het beroerte protocol.