Update 9.11 (eind mei 2021 verwacht)

Planning:

Update 9.11 is beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Zij hebben drie maanden de tijd om deze te implementeren en uiterlijk 31 mei beschikbaar te stellen aan de eindgebruikers. Neem voor meer informatie over de planning van de uitrol contact op met je eigen ICT-leverancier.

Wijzigingen:

Op dit moment wordt het wijzigingendocument door NTS opgesteld. Zodra deze gereed is zullen wij het document op deze webpagina beschikbaar stellen.