Update 8.21 (28 mei 2020)

NTS heeft i.v.m. COVID-19 het triagecriterium COVID-19 toegevoegd aan de ABCD klachten. Deze staat daar voor logistieke redenen. Dit criterium is niet van invloed op de urgentie, maar geeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven of de patiënt van COVID-19 wordt verdacht t.b.v. de overdracht, opdat personeel de juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen.
Tevens zijn de reanimatie instructies aangepast. Bij ‘Reanimatie drenkeling/verstikking’ en ‘Reanimatie volwassene’ staat nu vermeld dat kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar wel beademd moeten worden. Dit naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de NRR.

Uw ICT-leverancier zal deze update uiterlijk 28 mei 2020 beschikbaar stellen.