5e Nederlandse Triage Congres

Jaarlijks organiseert Stichting NTS een triage congres voor professionals in de spoedzorg. Dit jaar werd het congres georganiseerd op 7 april 2016 in het Figi Theater in Zeist. Hieronder vindt u het verslag.

“115 voor mijn lijf”

Roep om betere communicatie spoedzorg, tijdens 5e Nederlands Triage Congres

Als professional in de spoedzorg weet daarom als geen andere hoe belangrijk een goede triage en een optimale samenwerking in de keten is. Om hieraan bij te dragen organiseert de NTS (Nederlandse Triage Standaard) jaarlijks een congres waar professionals uit de spoedzorg elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Op 7 april jl. organiseerde NTS in het Figi te Zeist al weer de 5e editie van het Nederlands Triage Congres.

Na twee korte opwarmers over het perspectief van de patiënt en de nut en noodzaak van regels en richtlijnen, betrad Matthijs van Nieuwkerk met zijn kenmerkende141121105511_DWDD_cropped-100-460-455-0-2_shrink_463x0 energie het podium. “Het uur van de waarheid” begon met een open gesprek met mevrouw Gerdi Verbeet, als voorzitter van de raad van toezicht NPCF. Met zijn open houding en scherpe vragen wist Van Nieuwkerk meteen de vinger op de zere plek te leggen. Professionals weten uitstekend hoe de spoedzorg in elkaar zit, maar voor de gewone burger blijkt dit vaak helemaal niet zo duidelijk.

Dit bleek ook uit een persoonlijk verhaal van mevrouw Verbeet. Mevrouw Verbeet vertelt dat zij bijna nooit een huisarts ziet (“Als mijn huisarts mij wil zien, dan zet hij de televisie maar aan.”) en niet precies weet hoe de spoedzorg is georganiseerd. Dus toen haar man tijdens het weekend in een anafylactische shock terecht kwam en de paniek toesloeg, was het voor haar volstrekt onduidelijk met wie ze het beste contact kon opnemen. Met mevrouw Verbeets man is alles goed gekomen, maar de boodschap was duidelijk. Verbeet pleit voor een publiekscampagne over de  (communicatie)structuur in de spoedzorg en kreeg daarmee de handen van de zaal op elkaar.

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet

Ook tijdens de daarop volgende gespreksrondes met Hans Schoo  (hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg IGZ) en verschillende professionals, bleek communicatie een belangrijk verbeterpunt.  Patiënten blijken over het algemeen tevreden over de spoedzorg in Nederland. De uitdaging is vooral om de patiënt bij het goede loket te krijgen.

De tafelgasten hadden hier wel ideeën over. “Eén loket voor alle spoedvragen”, “een nieuw  telefoonnummer: 115 voor mijn lijf” en “een sticker met informatie voor in de meterkast” werd er geopperd en de zaal reageerde enthousiast. In hoeverre deze ideeën daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd zal de tijd moeten uitwijzen, maar Van Nieuwkerk is er in ieder geval uitstekend in geslaagd om de dialoog op gang te brengen. Een dialoog die op televisie voortgezet zal worden. Binnenkort zullen een aantal triagisten te zien zijn in ‘De Wereld Draait Door’ om meer te vertellen over het vak van triagist.
Na het wervelende ochtendprogramma volgden drie workshoprondes. Het congres werd afgesloten met de verkiezing van ‘Het beste triage Idee’. Ook tijdens deze award uitreiking werd het belang van communicatie onderstreept. Het publiek koos voor het idee van Ben Goosselink, RAV IJsselland. Goosselink heeft een voorstel hoe de NTS ingezet kan worden, wanneer bij aankomst van de ambulance blijkt dat de patiënt niet vervoerd hoeft te worden. Door de patiënt (opnieuw) te triëren met NTS en deze gegevens over te dragen of terug te koppelen aan de juiste zorgprofessional wordt de communicatie eenduidiger en de afhandeling efficiënter. NTS gaat met dit idee aan de slag.
Een prachtige afsluiting van een geslaagd congres. Want wanneer een zaal die voor 80% gevuld is met triagisten van de Huisartsenpost, kiest voor een idee om de communicatie met de ambulancesector te verbeteren kunnen we concluderen dat we ons steeds bewuster worden van het belang van goede communicatie en samenwerking binnen de keten Spoedzorg. Laten we daaraan blijven werken!

Meer informatie over het congres

 

Presentaties/achtergrond bij de workshops