Winnaar ‘Beste Triage Idee’

Winnaar ‘Beste Triage Idee’

Ben Goosselink, RAV IJsselland, heeft met zijn voorstel hoe de ambulance NTS kan inzetten, de prijs voor het ‘Beste Triage Idee’ in de wacht gesleept. Goosselink stelt voor dat patiënten die niet worden vervoerd, maar door bijvoorbeeld de huisarts moeten worden beoordeeld, door de ambulanceverpleegkundigen beter opnieuw kunnen worden getrieerd met NTS. Op die manier ontstaat een efficiënte en consistente werkwijze. Bekijk de presentatie van het idee van Ben Goosselink en de andere twee genomineerde ideeën.