Update Semlab

Eerder hebben wij u bericht dat NTS de overeenkomt met SemLab, leverancier van NTS Meditra, per juli 2017 heeft opgezegd. Naar aanleiding van deze opzegging heeft SemLab contact gezocht met NTS met het verzoek de overeenkomsten op enigerlei wijze alsnog te verlengen. NTS heeft aangegeven dit te overwegen mits SemLab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS tijdig en volledig nakomt. Op 19 januari 2017 zal de applicatie Meditra NTS worden gekeurd door NTS. Indien de applicatie dan voldoet aan alle eisen die NTS stelt aan applicaties waarin de NTS-database wordt gebruikt en Semlab alle financiële verplichtingen aan NTS is nagekomen, dan zal NTS met SemLab het gesprek aangaan om te kijken of we de samenwerking weer kunnen oppakken. Begin februari volgt meer informatie.