Uitkomsten onderzoek Nivel naar effecten van wijzigingen in NTS

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage vooraf aan een bezoek met de huisartsenpost zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag van de patiënt en de urgentie waarmee de patiënt geholpen wordt. Recente wijzigingen hebben een positief effect gehad op het toekennen van de juiste urgentiecategorie door de triagist op de huisartsenpost. Triagisten herkenden dat door de wijzigingen in de triagecriteria een betere inschatting van de urgentie kan worden gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Klik hier om het rapport te lezen op de website van het Nivel.