NTS en Semlab om de tafel om nieuwe contractuele afspraken te maken

Eerder communiceerden wij dat NTS de overeenkomst met Semlab, leverancier van MeditraNTS, per juli 2017 had opgezegd en wij verlenging alleen wilden overwegen als Semlab alle inhoudelijke en financiële afspraken met NTS zou nakomen. Inmiddels heeft Semlab aan alle financiële verplichtingen voldaan. Daarnaast is op 19 januari jl. de applicatie MeditraNTS gekeurd door NTS. De applicatie meditraNTS 2.4.2 met databaseversie 6.45. heeft deze test goed doorstaan. Eindgebruikers die met deze nieuwste versie werken, werken met een door NTS goedgekeurd systeem. Dit betekent dat Semlab ook aan de inhoudelijke afspraken heeft voldaan. NTS is daarom bereid om met Semlab om de tafel te gaan om nieuwe contractuele afspraken te maken.