6 oktober 2017: Nationale Spoedzorgcongres

6 oktober 2017 vindt in Utrecht het 18e nationale Spoedzorgcongres plaats. Tessa Postuma zal namens NTS aanwezig zijn om tijdens het middagprogramma vragen over NTS versie 7 te beantwoorden. Werkt u in de spoedzorg? Dan wilt u dit congres niet missen.

Thema’s

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen op de SEH;
  • Het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut;
  • Minder cliënten voor de crisisdiensten GGz;
  • De toegankelijkheid van SEH’s en HAP’s onder druk;
  • Er komt meer aandacht voor preventie o.a. valpreventie, alcoholpreventie e.d.;
  • De traumazorg in het leger kan als voorbeeld fungeren voor die in de burgermaatschappij.

Programma
In het ochtendprogramma komen onderwerpen als de organisatie van spoedzorg bij een epidemie, de traumazorg in het leger, het nieuwe Kwaliteitskader en ontwikkelingen in de acute huisartsenzorg aan bod. In het middagprogramma kunnen deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops. De onderwerpen zijn divers: van het integreren van huisarstenposten met SEH’s tot preventie van alcoholmisbruik en het organiseren van de CVA-zorg.

Flitspresentaties
Naast plenaire sessies en workshops zijn er korte flitspresentaties. Deze gaan over een zorginnovatie op spoedzorggebied of over een nieuwe app, nieuwe software, recent onderzoek of cursus voor de acute zorg.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor mensen die zich bezig houden met niet-uitstelbare huisartsenzorg, preventie, EHBO, reanimeren en andere vormen van zelfmanagement, ambulance meldkamers en regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, spoed-OK’s en IC-afdelingen van ziekenhuizen; crisisdiensten geestelijke gezondheidszorg, spoedopname-afdelingen van verpleeghuizen en spoedposten als mengvorm van huisartsenposten en SEH’s.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 18e Nationale Spoedzorgcongres op vrijdag 6 oktober 2017 in Galgenwaard, Utrecht? Klik dan hier. De kosten bedragen € 325 euro (btw-vrij).